Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

Pluta Dorota – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne

 

Nauczyciele

Ablewicz Sylwia – zajęcia logopedyczne

Bajorek Urszula - edukacja wczesnoszkolna /wychowawca klasy II/

Bawołek Bożena – edukacja wczesnoszkolna /wychowawca klasy I/

Burza Kinga – język niemiecki

Chodań Jacek - edukacja dla bezpieczeństwa

Cieślikowska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna /wychowawca klasy III/

Czerkies Justyna - biologia, chemia

Dąber-Matug Dorota – język angielski /wychowawca klasy VII i VIII/

Gogola Urszula – Oddział Przedszkolny /wychowawca klasy 0/

Kaczan Teresa - religia

Kos Edyta – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Krupińska-Dubisz Małgorzata - Fizyka

Lebryk-Wilk Wioletta - matematyka (klasy IV-VI)

Marek Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Matłosz Lucyna – wychowanie fizyczne, plastyka, technika /wychowawca klasy VI/

Matuszak Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Mikrut Damian – muzyka

Piątek Anna – język polski, historia i społeczeństwo /wychowawca klasy V/

Pikusa Anna - historia, wiedza o społeczeństwie

Pikusa Tomasz – informatyka, zajęcia komputerowe

Stańczyk-Kukla Ewa – matematyka (klasy VII i VIII)

Święs Tomasz – religia kl. III, VII i VIII

Wojtanowska Beata – przyroda, geografia, zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne /wychowawca klasy IV/

 

Zajęcia świetlicowe - Bajorek Urszula, Bawołek Bożena, Cieślikowska Małgorzata, Gogola Urszula