Przedszkole
Baza lokalowa - punkt przedszkolny

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy bazę lokalową. W Punkcie Przedszkolnym dysponujemy trzema salami, łazienką z brodzikiem oraz szatnią. Sale wyposażone są w odpowiedni sprzęt, funkcjonalne meble, pomoce dydaktyczne, zabawki. Kładziemy duży nacisk aby od najmłodszych lat dbać o wszechstronny rozwój dzieci. W tym celu zatrudniamy logopedę, który prowadzi terapię indywidualną z dziećmi, które wymagają uczestnictwa w tego typu zajęciach. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu. W okresie letnim przedszkolaki  mają do dyspozycji altankę, która tworzy wspaniałą atmosferę do zabawy i wypoczynku. Teren wokół szkoły i punktu przedszkolnego jest ogrodzony i zamykany po zakończeniu pracy. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełniają  działania dydaktyczno-wychowawczą, które wpływają  na wysoką ocenę placówki podczas kontroli   zewnętrznych. Punkt przedszkolny pracuje od godziny 6.30 do 16.30.