Konsultacje z nauczycielami

Dorota Dąber-Matug – czwartek, w godz. od 13.30 do 13.15

Bożena Bawołek – piątek, w godz. od 13.30 do 13.30

Lucyna Matłosz – piątek, w godz. od 12.30 do 13.30

Anna Piątek – wtorek, w godz. od 13.30 do 14.30

Beata Wojtanowska – środa, w godz. od 14.15 do 15.00

Ewa Stańczyk-Kukla – wtorek, w godz. od 11.45 do 13.30

Damian Mikrut – piątek, w godz. 13.25 do 14.00

Kinga Burza - piątek, w godz. 13.25 do 14.00

Małgorzata Cieślikowska - środa, w godz. od 12.45 do 13.45

Wioletta Lebryk-Wilk - poniedziałek, od 9.35 do 10.30

Anna Pikusa - środa, od 13.25 do 14.00

Urszula Gogola – środa, od 13.00 do 13.30

Urszula Bajorek – poniedziałek, od 9.00 do 10.00

Małgorzata Krupińska-Dubisz – środa, od 15.15 do 15.45

Ks. Tomasz Święs - poniedziałek, w godz. od 8.10 do 8.45

Justyna Czerkies – środa, w godz. 11.45 do 12.30

Tomasz Pikusa – środa, w godz. 13.30 do 13.00

 

Konsultacje z dyrektorem – poniedziałek-piątek, w godz. 13:00 do 15:00.