20.02.2023
Aktualności, Przedszkole
Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

W związku ze zbliżającym się procesem rekrutacji informuję, że w roku szkolnym 2023/2024 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II AK będą funkcjonowały następujące oddziały:

  • oddział 2,5-3 latków w Punkcie Przedszkolnym (w godz. od 8.00 do 13.00)
  • oddział 4-5 latków w Punkcie Przedszkolnym (w godz. od 6.30 do 16.30)
  • oddział 5-6 latków w Oddziale Przedszkolnym (w godz. od 7.30 do 16.30)

Rodzice, których dzieci w bieżącym roku szkolnym uczestniczyły w zajęciach w Punkcie Przedszkolnym lub Oddziale Przedszkolnym zobligowani są do uzupełnienia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego do dnia 28 lutego 2023r.

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dzieci do Punktu Przedszkolnego lub też Oddziału Przedszkolnego składają wniosek o przyjęcia dziecka wraz z załącznikami do odpowiednich grup w terminie od dnia 1 marca 2023r. do dnia 31 marca 2023r.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 podejmą naukę w klasie I Szkoły Podstawowej składają wniosek o przyjęcia dziecka w terminie od dnia od dnia 6 marca 2023r. do dnia 5 kwietnia 2023r.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej szkoły, możne je również pobrać w sekretariacie szkoły lub u pań w Punkcie Przedszkolnym i oddziale przedszkolnym.

Dodatkowo zamieszczone są również informacje związane z harmonogramem czynności rekrutacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Wnioski i deklaracje można składać bezpośrednio u pań wychowawczyń (dotyczy rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia), w sekretariacie szkoły lub przesyłając wypełniony wniosek na adres e-mail: spbistuszowa@interia.pl. Każdy złożony poprzez e-mail wniosek, lub też deklarację będzie potwierdzona do Państwa sms-em.

Wnioski i deklaracje nadesłane na pocztę elektroniczną będą musiały w terminie późniejszym być opatrzone podpisem rodziców lub opiekunów.

Wzorem lat ubiegłych dla dzieci wraz z rodzicami, które nie uczęszczały na zajęcia w naszej szkole zostaną w miesiącach wiosennych przeprowadzone zajęcia otwarte by tym samym miały możliwość zaznajomienia się z otoczeniem i charakterem zajęć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.

Zapraszamy również zainteresowane osoby kształceniem dzieci w naszej placówce do relacji z naszych codziennych zmagań i przedsięwzięć na stronę internetową szkoły i facebooka.

z poważaniem,
Dyrektor Szkoły
Dorota Pluta

Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny (klasa "0")

Regulamin i harmonogram

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego, które nie uczęszczały jeszcze do naszej placówki

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego, które kontynuują wychowanie w naszej placówce

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego (klasa "0")

Klasa I

Regulamin i harmonogram

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do klasy I z obwodu szkoły

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do klasy I spoza obwodu szkoły