11.02.2022
Aktualności, Przedszkole
Rekrutacja 2022/2023

Szanowni rodzice i opiekunowie

W związku ze zbliżającym się procesem rekrutacji informuję, że w roku szkolnym 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina  II AK będą funkcjonowały następujące oddziały:

  • oddział 2,5-3 latków w Punkcie Przedszkolnym
  • oddział 4 latków w Punkcie Przedszkolnym
  • oddział 5-6 latków w Oddziale Przedszkolnym

Rodzice, których dzieci w bieżącym roku szkolnym uczestniczyły w zajęciach w Punkcie Przedszkolnym lub Oddziale Przedszkolnym zobligowani są do uzupełnienia deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego do dnia 28 lutego 2022r. 

Rodzice, którzy po raz pierwszy zapisują dzieci do Punktu Przedszkolnego lub też oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcia dziecka wraz z załącznikami do odpowiednich grup w terminie od dnia 1 marca 2022r. do dnia 31 marca 2022r.

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 podejmą naukę w klasie I Szkoły Podstawowej składają wniosek o przyjęcia dziecka w terminie od dnia od dnia 14 marca 2022r. do dnia 8 kwietnia 2022r.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie internetowej szkoły, możne je również pobrać w sekretariacie szkoły lub u pań w Punkcie Przedszkolnym.

Wnioski i deklaracje można składać bezpośrednio u pań wychowawczyń (dotyczy rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia) w sekretariacie szkoły przestrzegając zasad i wytycznych epidemicznych lub przesyłając wypełniony wniosek na adres e-mail: spbistuszowa@interia.pl. Każdy złożony poprzez e-mail wniosek, lub też deklarację będzie potwierdzona do Państwa sms-em.

Wnioski i deklaracje nadesłane na pocztę elektroniczną będą musiały w terminie późniejszym być opatrzone podpisem rodziców lub opiekunów.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w najbliższym czasie nie będą prowadzone zajęcia otwarte dla rodziców i dzieci, które rozpoczną naukę w naszej szkole od nowego roku szkolnego. Zapraszamy do relacji z naszych codziennych zmagań i przedsięwzięć na stronę internetową szkoły i facebooka.

z poważaniem,

Dyrektor Szkoły Dorota Pluta

Punkt Przedszkolny i Oddział Przedszkolny (klasa "0")

Regulamin i harmonogram

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego, które nie uczęszczały jeszcze do naszej placówki

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do Punktu Przedszkolnego, które kontynuują wychowanie w naszej placówce

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do Oddziału Przedszkolnego (klasa "0")

Klasa I

Regulamin i harmonogram

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do klasy I z obwodu szkoły

Dokumenty do wypełnienia
Rekrutacja dzieci do klasy I spoza obwodu szkoły