Harcerstwo
O nas

Wyjątek z Rozkazu L.5/2018 z dnia 21maja 2018r.Komendanta Hufca Tarnów hm. Maksyma Pękosza

3.1.1.Nadaję 10 Próbnej Tarnowskiej Drużynie Harcerskiej działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II Armii Krajowej w Bistuszowej nazwę ”Młody Las”.

3.2.1.Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Oddziału Regina II Armii Krajowej w Bistuszowej i nadaję jej numer 10.

3.3.1.Mianuję druhnę Beatę Wojtanowską drużynową 10 Próbnej Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej „Młody Las”.

I tak oto rozpoczęła się działalność harcerzy w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej im. Oddziału Regina II Armii Krajowej. Największą motywacją aby tego dokonać, były liczne rozmowy z druhem płk Jerzym Pertkiewiczem, który bardzo chciał, aby w szkole noszącej imię jego oddziału Regina II Armii Krajowej - młodzież była wychowywana w duchu harcerskim. Ze względu na patriotyczny kierunek szkoły związany z jej patronami, zarówno Dyrektor jak i organ prowadzący tj. Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian, postawili przed harcerzami wiele zadań, które są zawarte i realizowane w planie drużyny harcerskiej. Wartości jakie niesie harcerstwo, są aktualne i obecnie w pracy z młodzieżą bardzo potrzebne. Do drużyny należą uczniowie z klas IV–VIII, których Rodzice wyrazili zgodę na przynależność swoich pociech do Związku Harcerstwa Polskiego, opłacają składki, przychodzą na cotygodniowe zbiórki, zdobywają stopnie i sprawności harcerskie a przede wszystkim żyją w zgodzie z prawem harcerskim. Realizujemy zadania na potrzeby naszych miejscowości, gminy, hufca a przy tym świetnie się bawimy i wychowujemy.