Spółdzielnia Uczniowska „Szarotka”

Spółdzielnia Uczniowska „Szarotka” działa na terenie szkoły od 2017 r. 

Jest organizacją uczniów, prowadzoną przez nich samodzielnie. Zrzesza 15 członków.

Opiekę nad działalnością spółdzielni sprawują nauczyciele opiekunowie: p. Bożena Bawołek i p. Beata Wojtanowska powołani przez dyrektora szkoły i zatwierdzeni przez Radę Pedagogiczną. Spółdzielnia prowadzi sklepik szkolny „Czerwone jabłuszko” , który zaopatruje w zdrowe kanapki, owoce, warzywa i napoje. Organizacja realizuje inicjatywy na rzecz ekologii i ochrony środowiska (konkursy, występy artystyczne, happeningi ekologiczne). Aktywnie propaguje idee zdrowego żywienia. Z wypracowanych zysków dofinansowuje wycieczki szkolne, wyjazdy, konkursy. Jest fundatorem nagród.

Spółdzielnia współdziała z Samorządem Uczniowskim i harcerzami.