Kalendarz roku szkolnego

3 września 2018
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2018
Zimowa przerwa świąteczna

14-27 stycznia 2019
Ferie zimowe

15, 16 i 17 kwietnia 2019
Egzamin ósmoklasisty

18-23 kwietnia 2019
Wiosenna przerwa świąteczna

21 czerwca 2019
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019
Ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
15 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty z j. polskiego
16 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty z matematyki
17 kwietnia 2019 - egzamin ósmoklasisty z języka obcego
2 listopada 2019
2 maja 2019