18.05.2022
Przedszkole
Zajęcia otwarte w przedszkolu

W piękny słoneczny dzień dzieci, które rozpoczną naukę w naszym przedszkolu od przyszłego roku szkolnego wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami uczestniczyły w  zajęciach otwartych. Zajęcia te to jedna z form współpracy przedszkola z rodzicami mająca na celu pokazanie dzieciom w jaki sposób w najbliższym czasie, będą spędzały czas i wykorzystywały go do nauki poprzez zabawę.

W trakcie zajęć miały miejsce ciekawe i interesujące  zabawy integrujące grupę, pląsy  ruchowe ze śpiewem i muzyką oraz zabawy naśladowcze. Na zakończenie zajęć powstała wspólna praca plastyczna pt.” Wiosenna łąka”, której autorami były zarówno dzieci jak i rodzice.  

Dzień otwarty był zapewne pełen wrażeń dla nowo przyjętych dzieci do przedszkola i oddziału przedszkolnego a pozytywnym jego zwieńczeniem były ich uśmiechnięte buzie.