24.04.2020
Aktualności
Wsparcie psychologiczne w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

W związku z obecną sytuacją, spowodowaną zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, osoby potrzebujące wsparcia mogą kontaktować się z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach,
ul. Ks.J.Wyrwy 2, 33-160 Ryglice, 
tel. 14 644 36 46, 14 644 36 48,
e-mail: gopsryglice@poczta.onet.pl

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów
Sekretariat: tel. 14 65 35 101
kontakt@czt.com.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie
ul. Krzyska 17a, 33-100 Tarnów
tel.14 627 29 59 
w godzinach 8:00 do 12:00
e-mail: sekretariat@pppptarnow.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tarnowie Filia w Tuchowie:
ul. Wróblewskiego 1, 33-170 Tuchów,
 tel.14 652 64 94
w godzinach: 8:00 do 12:00
e-maili: filiatuchow@pppptarnow.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie
ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów
godziny pracy 7.30-13.30,
tel. 14 621 56 83, 14 621 30 40
(szersze inf.pod adresem: https://pcprtarnow.pl/zmiana-godzin-pracy-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-i-powiatowego-zespolu-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci)
e- mail : pcpr@powiat.tarnow.pl

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów
tel. (14) 655 36 36, (14) 655 66 59, 500 583 047
Czynny całodobowo

e-mail: oiktarnow(at)op.pl

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie
ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa
tel. 116 111,
oraz strona internetowa  www.116111.pl

–numer telefonu - bezpłatny, ogólnopolski, anonimowy
Młodzi ludzie znajdą tam wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

 

Wsparcie psychologiczne w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2