15.12.2019
Aktualności, Harcerstwo, Ogłoszenia
Światło, które daje moc

W Grocie Narodzenia Pańskiego, w Betlejem, płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku zapala się płomień, który niesiony przez skautów z wielu krajów i kontynentów obiega świat. Betlejemskie Światło Pokoju to nieodłączny element adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia w Polsce. Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga. Pokazuje, że każdy może stać się lepszym człowiekiem niosącym ogień.

Związek Harcerstwa Polskiego, będąc jedyną polską organizacją harcerską należącą do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), uczestniczy w przekazywaniu i roznoszeniu Światła od 1991 roku. Również harcerki i harcerze z naszej 10 Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej MŁODY LAS co roku dzielą się Betlejemskim Ogniem, aby zapłonął na wigilijnych stołach w domach naszych najbliższych.

Chcemy, aby Światło dotarło do wszystkich tych, którzy chcą je przyjąć.

Już w niedzielę 15 grudnia udajemy się do Krakowa, do Katedry na Wzgórzu Wawelskim aby uczestniczyć we Mszy Świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Betlejemskie Światło Pokoju,- przywiozą do szkoły następujące druhenki: Weronika Smoleń, Julia Cup, Julia Kantor, Anastazja Szpak, Eliza Tokarz pod opieką przew. Beaty Wojtanowskiej i Małgorzaty Marek.

Harcerze z 10 TDH MŁODY LAS zaniosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, urzędów i domów, dzieląc się radosną nowiną, krzewiąc największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Światło, które daje moc