22.03.2023
Aktualności
„Poznaj Park Krajobrazowy Pasma Brzanki”

Po przerwie spowodowanej pandemią, 22 marca 2023 r. odbył się Konkurs Przyrodniczy „Poznaj Park Krajobrazowy Pasma Brzanki”. Spotkaliśmy się już po raz VII z uczniami szkół podstawowych z gminy Tuchów, Ryglice, Szerzyny i Rzepiennik Strzyżewski, leżących w obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Po przeprowadzonym etapie szkolnym do konkursu zgłosili się uczniowie z następujących miejscowości: Olszyny, Rzepiennik Suchy, Ryglice, Burzyn, Swoszowa, Lubcza, Zalasowa, Joniny i Bistuszowa. Patronat nad konkursem objął Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian.

Tegoroczna edycja konkursu składała się z III części:

I – test wiedzy obejmujący 30 pytań,
II – test z rozpoznawania obiektów znajdujących się w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki – 10 obiektów,
III – test z rozpoznawania 10 tropów zwierząt występujących w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki. 

Zwycięzcą konkursu został Bartłomiej Ablewicz ze Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie, który uzyskał bardzo wysoki wynik 47 pkt/50pkt

W klasyfikacji drużynowej I miejsce zajęli uczniowie,  Milena Jagoda i Bartłomiej Ablewicz ze Szkoły Podstawowej im. prof. Jana Sajdaka w Burzynie. 
II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego z Ryglic Kacper Morawski i Jakub Iwaniec.
III miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II Armii Krajowej z Bistuszowej Julia Starostka i Brajan Słota.

Komisja oceniająca jednoznacznie stwierdziła, bardzo wysoki poziom wiedzy uczniów. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, gry edukacyjne i puzzle. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy dużej wiedzy, a opiekunom naukowym życzymy uczniów chętnych  do udziału w następnym konkursie. Organizatorzy zapraszają już na kolejną VIII edycję Konkursu Międzygminnego o Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki.