23.03.2023
Aktualności
"Ponadczasowa" gazetka

Lekcje języka polskiego to nie tylko pisanie wypracowań. Tym razem postanowiłam wykorzystać talenty artystyczne uczniów klasy 7 i połączyć je z opracowaniem lektury obowiązkowej pt. "Mały Książę”. Uczniowie mieli na zadanie przedstawić w formie graficznej cytat pochodzący z utworu Antoine᾿a de Saint-Exupéry᾿ego  - "stajesz się na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”. Wywiązali się doskonale ze swojej pracy, w związku z tym umieściłam ich prace na gazetce na szkolnym korytarzu, aby cieszyły oczy innych. Taka forma odczytywania znaczeń w utworach pozwala na głębszą refleksje i jest łatwiej zapamiętywana.

Kolejnym, już nieco żartobliwym, sposobem zapoznania się z nowym gatunkiem literackim było pisanie, również przez klasę 7, krótkich wierszyków dotyczących szkoły. Dołożyłam kilka swoich, przepisałam, wydrukowałam  i w ten sposób powstała druga część naszej "ponadczasowej” gazetki.

Mam nadzieję, że kolejną dekorację ścienną pomogą mi zrobić inne klasy i równie solidnie wywiążą się z powierzonych im zadań. 

Anna Adamczyk

"Ponadczasowa" gazetka