11.01.2020
Aktualności, Osiągnięcia
PAMIĄTKOWE ODZNACZENIE

Niezwykle miło mi poinformować, że na mocy Uchwały Kapituły Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej została odznaczona medalem za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odznaczenie Pamiątkowe za „Zasługi dla ŚZŻAK” zostało ustanowione Uchwałą Plenum Zarządu Głównego w grudniu 2011 r. z okazji 70. rocznicy przemianowania przez Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową.

W tym miejscu pragnę podziękować całej społeczności szkolnej za wkład, zaangażowanie, a nade wszystko za budowanie i kształtowanie postaw społecznych opartych na uniwersalnych wartościach czego wyrazem staje się lokalny patriotyzm.   

Podziękowania choć wyrażone w formie bezosobowej, nawiązują do prezentowanych przez żołnierzy Armii Krajowej postaw, a słowa pieśni obozowej ...O, Boże, skrusz ten miecz, Co siecze kraj, Do wolnej Polski nam Powrócić daj! By stał się twierdzą Nowej siły, Nasz dom, nasz dom...  nadawały sens i wiarę w lepsze jutro.

Dyrektor Szkoły

PAMIĄTKOWE ODZNACZENIE