19.05.2020
Aktualności, Przedszkole
Organizacja pracy szkoły i punktu przedszkolnego od dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej informuje, że od dnia 25 maja będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w Punkcie Przedszkolnym, Oddziale Przedszkolnym oraz w klasach I-III. Szczegółowy harmonogram pracy z poszczególnymi oddziałami znajduje się na e-dzienniku oraz stronie internetowej Punktu Przedszkolnego.

W związku z koniecznością zapewnienia i dostosowania funkcjonowania szkoły do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej zostały opracowane procedury umożliwiające prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym. W związku z powyższym uprzejmie proszę wszystkich rodziców decydujących się na posyłanie dzieci do szkoły o zapoznanie się z nimi.

Dla dzieci, które decyzją rodziców pozostały w domu w dalszym ciągu prowadzone będzie nauczanie zdalne.

z poważaniem Dorota Pluta

Organizacja pracy szkoły i punktu przedszkolnego od dnia 25 maja 2020 r.