29.03.2018
Osiągnięcia
Konkurs wiedzy o Florze i Faunie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki

Już po raz V w  naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Florze i Faunie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Do konkursu  zakwalifikowało się 10 uczniów ze szkół leżących na terenie Parku lub w jego otulinie. Pierwsza część konkursu miała formę pisemnego testu przygotowanego przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Jednak test nie wyłonił zwycięzców – odbyła się więc dogrywka. I miejsce zajęła uczennica Dominika Podraza ze Szkoły Podstawowej w Dębowej, która reprezentowała  woj. podkarpackie, II miejsce zajęła Aleksandra Stojak ze Szkoły Podstawowej w Kowalowej.  Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 7 – Michał Król, który zajął III miejsce.

Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Następnie wysłuchali prezentacji o roślinach i zwierzętach żyjących w Parku. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wysokich miejsc i ogromnej wiedzy.