14.10.2021
Aktualności
Dzień Edukacji Narodowej

Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek
 okazywany stanowi nauczycielskiemu”
/Eliza Orzeszkowa/

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej społeczność naszej szkoły spotkała się na akademii, której scenariusz przygotowali uczniowie klasy VIII pod kierunkiem p. A Piątek i p. A. Borowca. W humorystycznym skeczu ukazującym losy uczniów i nauczycieli podczas zdalnego nauczania jeszcze wyraźniej wybrzmiała potrzeba bezpośredniego kontaktu na linii nauczyciel – uczeń.

Podczas imprezy w stosunku do nauczycieli jak i pozostałych pracowników szkoły zostało wypowiedzianych  wiele ciepłych słów i podziękowań. W uroczystości wziął udział w-ce prezes Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian p. Edward Patalas, który złożył życzenia i wręczył okolicznościowe nagrody pracownikom szkoły.  Drodzy uczniowie pamiętajcie  i doceniajcie  starania wszystkich tych, którzy codziennie okazują Wam zrozumienie ale i stawiają  przed Wami wymagania bowiem w ten sposób wspólnie budowany jest fundament Waszego dalszego życia.