17.06.2022
Aktualności
Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

W ramach grantu trzynaścioro uczniów z klas VI-VIII podjęło wyzwanie i uczestniczą w zajęciach kółka informatycznego. W ramach zajęć uczniowie rozwijają swoje umiejętności programistyczne, oraz poszerzają wiedzę z zakresu algorytmiki i matematyki. Pierwsze zajęcia polegały na zrozumienie na czym polega programowanie. Uczniowie pisali proste instrukcje takie jak: instrukcję wykonania herbaty czy mycie zębów. Na początku pisanie instrukcji wydawały się proste, ale z czasem sprawiły uczniom dużo uśmiechu.  Podczas kolejnych zajęć uczniowie stawiali pierwsze kroki w programowaniu w języku C++. Dzięki udziałowi w projekcie został zakupiony Zestaw LEGO MINDSTORMS Robot Inventor , który wykorzystają  młodsi uczestnicy kółka. W ramach zajęć uczniowie  budowali od podstaw robota  oraz poznawali aplikację do pisania programu. Szkoła również otrzymała 3 zestawy robotów edukacyjnych mBot.  Podczas ferii uczniowie poznali aplikacje do sterowania mBotami i uczyli się nimi sterować .Do programowania wykorzystali wiedzę ze scratch poznanym na informatyce.