Dąbry…

Byliśmy tam ……… na uroczystościach patriotycznych w przysiółku Rzepiennika Strzyżewskiego na cmentarzu w Dąbrach, w dniu 18.10 2015 roku, aby uczcić pamięć poległych żołnierzy Oddziału Regina II Armii Krajowej.

Uczniowie z pocztem sztandarowym i opiekunowie uczestniczyli we Mszy Św. Następnie delegacja ze szkoły złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym śmierć partyzantów.

Co najbardziej utkwiło w pamięci? ……………… Apel poległych odczytany przez Pana doktora Jerzego Pertkiewicza naocznego świadka tamtych wydarzeń. Dźwięki pieśni żołnierskich niesione po lesie, szum drzew i spokój, cisza, zaduma i spokój ………… .